Členské výhody

Domlouváme synergie pro podnikatelé a organizace cestovního ruchu napříč všemi průmysly

Zajišťujeme rámcové smlouvy při zvýhodnění služeb třetích stran

Spolupracujeme s makléři v pojišťovnictví

Zajišťujeme právní poradenství nejen v tématech cestovního ruchu

Kooperujeme napříč asociacemi a sdruženími nejen v cestovním ruchu

Zajišťujeme propagační servis členské základny při veletrzích a dalších významných akcích