Sekce asociací a sdružení

Asociace lanové dopravy, z.s.
obor činnosti:
– profesní sdružení provozovatelů lanových drah
www.aldr.cz


Český spolek horských průvodců, z.s.
obor činnosti:
– profesní sdružení horských průvodců
www.cziml.org


Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.
obor činnosti:
– profesní sdružení venkovské turistiky a agroturistiky
www.svazvt.cz


UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, z.s.
obor činnosti:
– profesní sdružení v hotelnictví a gastronomii
www.unihostostrava.cz